ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2558

ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา

รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่

ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล

เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล ..

        วันที่ 12 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกไพลจัดงานวันแม่แห่งชาติ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกไพล เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพทั้งกายใจของแม่ให้ครบถ้วนสมบรูณ์และให้ผู้ที่เป็นแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อบุตร ธิดา และครอบครัว
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2558,15:17   อ่าน 3092 ครั้ง