ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะนิเทศอาสา ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณเข้านิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโคกไพล
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  คณะนิเทศอาสา  ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโคกไพลซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 1 
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2559,22:50   อ่าน 3846 ครั้ง