ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนหนองใหญ่และโรงเรียนเครือข่ายเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโคกไพล
วันที่ 4 มกราคม 2559 โรงเรียนหนองใหญ่และโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโคกไพลและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2559,10:26   อ่าน 2610 ครั้ง