ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านโคกไพลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคกลางและภาคตะ
วันที่ 12 ก.ค. 2559 โรงเรียนบ้านโคกไพลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำมาตรฐานตัวชี้วัดด้านคุณธรรมไปใช้,
ออกแบวางแผนการจัดนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรม,วางแผนการจัดกิจกรรม สรุปงานโครงการที่จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 โรงเรียน จำนวน 45 คน
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2559,11:21   อ่าน 4785 ครั้ง