ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซค์โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/06/2013
ปรับปรุง 17/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 258527
Page Views 303074
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา
2 โรงเรียนบ้านตะโก ตาพระยา ตาพระยา
3 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย ตาพระยา ตาพระยา 037 243656
4 โรงเรียนบ้านทัพเซียม ตาพระยา ตาพระยา
5 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียน ตาพระยา ตาพระยา 0 1861 6322
6 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ตาพระยา ตาพระยา
7 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 ตาพระยา ตาพระยา (037) 269810,269809
8 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา
9 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ทัพราช ตาพระยา
10 โรงเรียนวัดหนองติม ทัพราช ตาพระยา
11 โรงเรียนบ้านเจริญสุข ทัพราช ตาพระยา
12 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา
13 โรงเรียนทัพราชวิทยา ทัพราช ตาพระยา
14 โรงเรียนบ้านโคกไพล ทัพราช ตาพระยา 037550113
15 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา
16 โรงเรียนบ้านแสง์ ทัพเสด็จ ตาพระยา
17 โรงเรียนบ้านโคกแจง ทัพเสด็จ ตาพระยา 0813858582
18 โรงเรียนบ้านมะกอก ทัพเสด็จ ตาพระยา 01 3775044
19 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ทัพเสด็จ ตาพระยา
20 โรงเรียนบ้านโคกทหาร ทัพเสด็จ ตาพระยา
21 โรงเรียนบ้านรัตนะ ทัพไทย ตาพระยา 037 243363
22 โรงเรียนบ้านกะสัง ทัพไทย ตาพระยา
23 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ทัพไทย ตาพระยา
24 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ทัพไทย ตาพระยา
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข ทัพไทย ตาพระยา
26 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 ทัพไทย ตาพระยา
27 โรงเรียนบ้านทัพไทย ทัพไทย ตาพระยา
28 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โคคลาน ตาพระยา
29 โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 โคคลาน ตาพระยา
30 โรงเรียนบ้านโคคลาน โคคลาน ตาพระยา
31 โรงเรียนซับม่วงวิทยา โคคลาน ตาพระยา
32 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง) ช่องกุ่ม วัฒนานคร
33 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ช่องกุ่ม วัฒนานคร
34 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ช่องกุ่ม วัฒนานคร
35 โรงเรียนบ้านหนองยาง ท่าเกวียน วัฒนานคร
36 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร
37 โรงเรียนบ้านโนน ท่าเกวียน วัฒนานคร
38 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน วัฒนานคร
39 โรงเรียนบ้านนางาม ท่าเกวียน วัฒนานคร 09 5441284
40 โรงเรียนบ้านสี่แยก ท่าเกวียน วัฒนานคร
41 โรงเรียนบ้านเขาจาน ท่าเกวียน วัฒนานคร 037-550053
42 โรงเรียนบ้านหนองหอย ผักขะ วัฒนานคร
43 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ ผักขะ วัฒนานคร
44 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ผักขะ วัฒนานคร
45 โรงเรียนบ้านทดน้อย ผักขะ วัฒนานคร
46 โรงเรียนบ้านโป่งคอม ผักขะ วัฒนานคร
47 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร
48 โรงเรียนวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร
49 โรงเรียนบ้านหนองแสง วัฒนานคร วัฒนานคร
50 โรงเรียนบ้านพร้าว วัฒนานคร วัฒนานคร
51 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก วัฒนานคร วัฒนานคร
52 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก วัฒนานคร วัฒนานคร
53 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร วัฒนานคร (037) 261318
54 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
55 โรงเรียนร่มเกล้า หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
56 โรงเรียนบ้านช่องก่ำ หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
57 โรงเรียนบ้านวังรี หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
58 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
59 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
60 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา หนองน้ำใส วัฒนานคร
61 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองน้ำใส วัฒนานคร
62 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองน้ำใส วัฒนานคร
63 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองน้ำใส วัฒนานคร
64 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หนองน้ำใส วัฒนานคร
65 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร
66 โรงเรียนบ้านท่าช้าง หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร
67 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร 037-550068
68 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร 037550069
69 โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร
70 โรงเรียนบ้านบุกะสัง หนองแวง วัฒนานคร
71 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองแวง วัฒนานคร
72 โรงเรียนบ้านหนองหมู หนองแวง วัฒนานคร
73 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง วัฒนานคร
74 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ห้วยโจด วัฒนานคร
75 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ห้วยโจด วัฒนานคร 037260285
76 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ห้วยโจด วัฒนานคร
77 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ แซร์ออ วัฒนานคร 081-7813049
78 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา แซร์ออ วัฒนานคร
79 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ แซร์ออ วัฒนานคร 037243252
80 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
81 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา โนนหมากเค็ง วัฒนานคร 084-8689968
82 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
83 โรงเรียนบ้านทับใหม่ โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
84 โรงเรียนบ้านคลองวัว คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
85 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
86 โรงเรียนบ้านทับยาง คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
87 โรงเรียนบ้านวังยาว คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
88 โรงเรียนบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ
89 โรงเรียนบ้านเขาน้อย คลองน้ำใส อรัญประเทศ
90 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี คลองน้ำใส อรัญประเทศ
91 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองน้ำใส อรัญประเทศ
92 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส คลองน้ำใส อรัญประเทศ
93 โรงเรียนบ้านกุดหิน คลองน้ำใส อรัญประเทศ
94 โรงเรียนบ้านคลองหว้า ทับพริก อรัญประเทศ
95 โรงเรียนสระปทุม ทับพริก อรัญประเทศ
96 โรงเรียนบ้านหนองแข้ ท่าข้าม อรัญประเทศ
97 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง ท่าข้าม อรัญประเทศ (037) 431048
98 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม อรัญประเทศ
99 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ บ้านด่าน อรัญประเทศ
100 โรงเรียนบ้านกุดม่วง บ้านด่าน อรัญประเทศ
101 โรงเรียนบ้านตุ่น บ้านด่าน อรัญประเทศ
102 โรงเรียนบ้านด่าน บ้านด่าน อรัญประเทศ
103 โรงเรียนพวงคราม บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ
104 โรงเรียนบ้านหนองเทา บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ
105 โรงเรียนอนุบรรพต บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ
106 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ
107 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ป่าไร่ อรัญประเทศ
108 โรงเรียนบ้านโคก ป่าไร่ อรัญประเทศ
109 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ผ่านศึก อรัญประเทศ
110 โรงเรียนกรุงไทย ผ่านศึก อรัญประเทศ
111 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ ผ่านศึก อรัญประเทศ
112 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ ผ่านศึก อรัญประเทศ
113 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ผ่านศึก อรัญประเทศ
114 โรงเรียนบ้านทดเจริญ ฟากห้วย อรัญประเทศ
115 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ฟากห้วย อรัญประเทศ
116 โรงเรียนบ้านกุดแต้ ฟากห้วย อรัญประเทศ
117 โรงเรียนบ้านฟากห้วย ฟากห้วย อรัญประเทศ
118 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ
119 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หนองสังข์ อรัญประเทศ 037 428055
120 โรงเรียนบ้านหนองบัว หันทราย อรัญประเทศ
121 โรงเรียนบ้านหันทราย หันทราย อรัญประเทศ (037) 426021
122 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง หันทราย อรัญประเทศ
123 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อรัญประเทศ อรัญประเทศ 0 3723 1357
124 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อรัญประเทศ อรัญประเทศ
125 โรงเรียนพรพงษ์กุล อรัญประเทศ อรัญประเทศ
126 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ อรัญประเทศ อรัญประเทศ
127 โรงเรียนอรัญประเทศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ
128 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 เมืองไผ่ อรัญประเทศ
129 โรงเรียนเมืองไผ่ เมืองไผ่ อรัญประเทศ
130 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ หนองม่วง โคกสูง
131 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง หนองม่วง โคกสูง
132 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง โคกสูง
133 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองม่วง โคกสูง
134 โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองม่วง โคกสูง
135 โรงเรียนวัดหนองม่วง หนองม่วง โคกสูง
136 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี หนองม่วง โคกสูง
137 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง โคกสูง
138 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง โคกสูง 037514148
139 โรงเรียนบ้านละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์) โคกสูง โคกสูง (037) 441248
140 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด โคกสูง โคกสูง
141 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น โนนหมากมุ่น โคกสูง
142 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (บ้านอ่างศิลา) โนนหมากมุ่น โคกสูง
143 โรงเรียนบ้านหนองจาน โนนหมากมุ่น โคกสูง